Föreläsning stress

Föreläsning om stress & stresshantering

Informations- och motivationsföreläsning om den negativa stressens konsekvenser. Hälsa, kreativitet och produktivitet föds i en livsrytm där det finns balans mellan vila och prestation. Det är fullt möjligt att uppnå den balansen och undvika utbrändhet!

Föreläsningens mål

• Att få deltagaren att börja reflektera över den egna livsrytmen och hälsan
• Deltagaren skall veta hur stress kan visa sig
• Få redskap att hantera stress.
• Kunskap om negativ stress och dess konsekvenser.
• Motivera deltagaren till balans mellan prestation och återhämtning för att på så sätt förebygga utmattning.
• Genomföra avslappningsövningar som förebygger stress och utbrändhet.

Föreläsningsmetodiken syftar till att deltagaren skall få använda olika sinnen för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig föreläsningens innehåll och på så sätt själva påverka den personliga hälsan.

Lyssna – Föreläsning om stress och verktyg för att hantera den.
Samtala – I smågrupper för att deltagarna skall kunna dela erfarenheter och få utbyte av varandra.
Göra – Övningar som skapar möjlighet till återhämtning och motiverar deltagaren till ett liv präglat av balans mellan aktivitet och vila.

Föreläsningen pågår i 1 ½ timme.

Pris: Kontakta Kista Massage för offert